Horisontale og vertikale sosiale medier i vårt samfunn og hverdag

Hør deg selv 1)

1)Hvor mange timer bruker du daglig på internett?

-Jeg vi anta at jeg bruker noe rundt 10 timer på nettet per dag, men kan også hende jeg bruker mer enn det.

2) Hvilke apper og sosiale medier bruker du daglig?

-Apper jeg bruker daglig er: snapchat, skype, facebook, messenger,

3)Forsøk å finne ut hvor mange i Norge som i dag bruker facebook og snapchat daglig.

-I Norge i dag er det 3.7 millioner som har en facebook bruker hvor åtte av ti er daglig brukere. Det betyr at 2.96 millioner nordmenn er daglig inne på facebook.

-Det er 2.7 millioner nordmenn som har en snapchat bruker hvor omtrent 2 millioner av de er daglig brukere.

4)Forsøk å finne ut hvor mange i Norge som ikke bruker internett.

-det er 93% av Norges befolkning som har internett hjemme. Det betyr det er 7% som ikke har internett hjemme. Det vil si at 350 000 personer ikke har internett hjemme. Samtidig har nesten alle sin egen Smartphone som kan koble seg opp mot internett. Derfor vil ikke tallene være helt representative for hvor mange som bruker internett.

5) Hvordan kan økningen i ensomhet som Ungdata-undersøkelsen viser, skyldes den digitale måte vi kommuniserer på.

-Mange bruker sosiale medier som en måte å sosialisere på, i stedet for å møte personene ansikt til ansikt. På den måten er man sosial med en person over nettet og ikke i virkeligheten. Som igjen kan resultere i mer ensomhet blant ungdom. Men nettet og sosialisering er også med på å holde en bedre kontakt mellom personer.

6) Hvilke fire punkter kjennetegner kommunikasjon på sosiale medier?

  • Flere møtepunkter
  • Store sosiale nettverk
  • Kortere tidsintervaller
  • Mange-til-mange situasjon

 

hør deg selv 2)

1)Hva er forskjellen på vertikale og horisontale sosiale systemer?

-Vertikale sosiale systemer er vi fysisk med andre, enten om det i små eller store grupper, som når vi er med familie, trener, eller er på skole.

-Horisontale sosiale systemer er de sosiale systemene vi får gjennom bruken av nettet. Som når vi er på facebook, Youtube, Twitter og lignende.

2) Hvordan kan teknologi brukes til å styrke kommunikasjon og sosial tilhørighet?

– Teknologi hovedsakelig i form av sosiale medier er horisontale sosiale systemer, som tillater oss å kommunisere og være sosiale med personer som deler samme meninger og syn på livet som en selv. Med horisontale sosiale medier kan man være veldig selektiv i hvem man ønsker å ta kontakt med og sosialisere seg med. I motsetning kan man ikke alltids være like selektiv når det kommer til vertikale sosiale medier, hvor man ofte ikke kan velge hvem man vil gå på skolen med for eksempel eller hvem man omgås på jobben. Siden sosiale medier er så vidt spredt som det er i dag finnes det alltid noen som vil mene det samme som du mener, og dele ditt syn på livet. på denne måten er teknologi med på å styrke kommunikasjon mellom personer som ikke nødvendigvis snakker samme språk samtidig som den får flere til å føle at de tilhører en gruppe.

3) Hvordan kan språklige og kulturelle minoriteter bruke sosiale nettverk?

-Sosiale nettverket er med på å blant annet styrke kommunikasjon og samarbeid mellom mennesker. Minoriteter som tidligere kan ha følt seg ekskludert fra et vertikalt sosialt samfunn kan i en større grad søke opp og kommunisere med andre minoriteter med hjelp av horisontale sosiale nettverk som sosiale medier. sosiale medier kan brukes til å samle flere mindre grupper av en minoritet. Sosiale medier som facebook som er et av de største sosiale nettverkene i våre dager er med på at minoriteter kan bruke sosiale medier til å diskutere, snakke sammen og arrangere møter. Bruk av sosiale medier blant minoriteter er med på at flere vil føle at de tilhører en større gruppe enn bare sitt vertikale sosiale nettverk.

4) Kartlegg din hverdag. Hvor mange timer bruker du på skole, trening, henge med venner, familie, alene på rommet og timer til å sove? Hvor brukte du sosiale medier mest?

-Min hverdag og en uke av mitt liv er veldig varierende. Men for enkelhets skyld tar jeg en gjennomsnittlig uke for meg. Skole tar i gjennomsnitt mellom fem og seks timer av hverdagen. mye av skoledagen består av bruk av teknologi og bruk av horisontale sosiale medier. I en gjennomsnittlig uke trener jeg rundt tre ganger, uten noen bruk for teknologi. Henge med venner i en uke utenom skolen og trening er veldig varierende alt fra noen timer til åtte eller ni timer per gang jeg er med noen. Det blir ikke brukt all verdens tid på familien, noe rundt et par timer i uka. Alene på rommet er et veldig vidt område, skolearbeid blir gjort på rommet, tv titting og spilling med venner blir også gjort på rommet. Spilling på rommet blir ofte gjort via et horisontalt sosialt media, Skype. Det er veldig varierende hvor mange timer som går inn i denne kategorien, men det er helt klart veldig mange. Å sove tar ikke mer enn fem til seks timer av natten min. Det er på rommet alene jeg bruker mest sosiale medier, Skype som et sosialt media er hovedgrunnen til dette. I tillegg er bruken av sosiale medier utenfor disse kategoriene også betydelig.

Kilde:

http://sosialkommunikasjon.no/brukertallene-i-sosiale-medier/

http://iktnytt.no/nordmenn-tilgang-internett/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: