1. utkast av nettside, laget i illustrator

jeg har laget en nettside, med en mobil og en pc verson, det er dette jeg skal jobbe videre med i ukene fremover, og har lagt en plan for hvordan det ferdige produktet skal se ut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: