Digital samtid del 3

Mener du Edwards Snowdens handlinger er nødvendige og riktige? I så fall, hvorfor? Hvis nei, hvorfor?

  • Jeg mener at Snowdens handlinger ikke er feil. Det han gjorde var kanskje ikke nødvendig men opplysende. Jeg mener at det han gjorde var riktig, men er ikke helt enig på måten han gjorde det på. NSA (National Security Agency) som er etterretningen som Snowden tok dokumenter fra har flere ganger og er ikke helt støttet av verken USAs befolkning eller resten av verden. NSA har lagret informasjon om personer som de mener er i deres interesse. Det betyr at de kan samle telefon samtaler, GPS koordinater og meldinger. det er bare noe av det de kan samle inn av informasjon om deg. Snowden tok dokumenter som var hemmeligstemplet av NSA og USAs myndigheter, dokumenter som veldig få ville ha sett hadde det ikke vært for hva han gjorde. Han tok og lekket dokumenter som omhandler operasjoner innenfor NSA og lister over personer som er i deres interesse. NSA har i hovedoppgave å forhindre terror med hjelp av å samle denne informasjonen. Men de kan i praksis hente informasjon om hvem de ønsker uten stor motstand. I tillegg trenger NSA veldig lite grunnlag for å hente informasjon om utenlandske personer. Angela Merkel er en av personene som NSA har hentet informasjon om. Hennes telefon har blitt avlyttet. Uten grunnlag eller med lite grunnlag kan de krenke privatlivet til personer som de ønsker. Jeg synes man skal være kritiske til hva man tillater myndigheter å samle av informasjon angående enkelt personer og selskaper. Samlingen av informasjon gir en stor makt til den som har den. Edwards Snowden løy om hva hans interesser var og hans handlinger på rømmen fra USAs myndigheter. Jeg synes ikke det Edwards Snowden gjorde med dokumentene var riktig, men jeg mener det var riktig å få publisert de ettersom det stiller USAs myndigheter, deres operasjoner og grunnlag for innhenting av informasjon i et nytt lys. Vi blir mer kritiske til hva USAs myndigheter driver med og samler av informasjon om oss.

Hvilke problemstillinger og konsekvenser mener du er forbundet med Edward Snowdens og liknende lekkasjer?

  • Det er flere konsekvenser som kan komme av lekkasje av dokumenter. Konsekvensene kommer veldig an på hva slags dokumenter som blir lekket. Dokumenter som avslører posisjoner til tjeneste menn eller utenlands baser kan skape store konsekvenser hvis motparten finner ut av det. dokumenter som sier noe om hvordan NSA eller andre selskaper eller etterretninger operer kan ha mindre konsekvenser. Det er uenigheter bland folk om hva som burde være tilgjengelig av dokumenter og hva som burde være klassifisert. Personlig er jeg mer på den siden som mener at det burde være mer åpenhet om hva regjeringer og etterretninger som NSA og lignende driver med. De dokumentene som forteller om operasjoner eller hvordan de operer burde være allment tilgjengelig i min mening. Jeg er mot hvordan de kan holde informasjon angående personer på minimalt grunnlag. Konsekvenser som kommer av at dokumenter blir lekket kan også være delvis selskapets feil ettersom noen selskaper velger å holde tilbake veldig mye informasjon og derfor har personer etter seg som ønsker å vite og allmenn gjøre slik informasjon eller dokumenter.

Hvilke problemstillinger og konsekvenser er forbundet med innhenting av data på den måten Edward Snowden har avslørt?

  • Som sagt har NSA samlet og samler store mengder informasjon angående personer de mener er i deres interesse å holde informasjon på. NSA operer ved at de tapper telefonene, eposer og lignende til personer de ønsker. De kan sjekke alt du har gjort på internettet og alle dine digitale spor som man har etterlatt seg gjennom tid. Det jeg ser som hovedproblemet er at de kan holde informasjon om hvem de vil. I tillegg kan de hente eposter og lignende. Dette kan ses på det som en krenkelse av privatlivet til personer. NSA har mulighet til å innhente ekstremt store mengder informasjon om veldig mange personer samtidig. Dette gir dem en stor makt, i dagens samfunn er informasjon verdt sin vekt i gull. At et land kan sitte på så mye informasjon og dermed skaffe seg mye makt kan utgjøre en trussel for samfunnet. Myndighetene kan sporte opp og undertrykke grupper eller mennesker som har andre meninger enn de selv har. Det som er mest provoserende for meg er måten de tillater seg selv å hente informasjon om personer som ikke er amerikanske statsborgere. Det er lettere for NSA å innhente informasjon om ikke amerikanske statsborgere enn amerikanske statsborgere. informasjonen de innhenter kan brukes som et overtak og som innflytelse på andre land eller grupper personer.

Hva er datalagringsdirektivet?

  • Datalagringsdirektivet er Eu sitt svar på USAs NSA. Det er på samme måte mye likt. DLD som er kort for datalagringsdirektivet har lov til å lagre informasjon angående tele- og internett-tilbydere å lagre trafikkdata, lokaliseringsdata og abonnementsdata i forbindelse med telefoni, mobiltelefoni, bredbåndstelefoni, e-post og internett-aksess. Kort sagt har de lov til å holde og lagre informasjon om alt du gjør på nettet, tale og meldinger. datalagringsdirektivet kan holde informasjon i maks 2 år. Sammenlignet med NSA er det mye debatt om hvorvidt man ønsker datalagringsdirektivet eller ikke.

Hva slags tanker har du gjort deg om de digitale sporene du hele tida etterlater deg?

  • Daglig så tenker jeg veldig lite på de digitale sporene som jeg etterlater meg. Hovedsakelig fordi det er ikke så alt for mye jeg kan gjøre med at jeg etterlater meg digitale spor. Jeg er heller ikke veldig bekymret for sporene jeg legger fra meg. Det irriterer meg å tenke på at noen kan finne mine digitale spor og søke de opp og lagre de. Som mange vet er det veldig vanskelig å fjerne bilder eller lignende fra nettet når det først har blitt lagt ut. Hovedsakelig er en av grunnene til at jeg ikke tenker så mye over de digitale sporene jeg legger igjen etter meg er fordi jeg kan ikke tenke meg at det er noen som er interessert i dem. men det irriterer meg at digitale spor finnes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: